GPS проследяване

Системата GPS Logistic е разработена за подвижни транспортни средства и е предназначена за контрол и управление на автомобилен парк и оптимизиране на свързаните с това разходи. Системата е базирана на GPS проследяване и трансфер на данни през мобилен оператор.


Целите, които са поставени при проектирането и разработката на системата са:


максимални удобства за оператора;

контрол на движението на автомобили включващ маршрутите на движение, посещението на зони, територии и др.;

контрол на спазването и уплътняването работното време;

контрол на разхода на горива;

контрол на работата на допълнително оборудване;

контрол на техническото обслужване и спазването на сервизните интервали за видовете консумативи;

максимално достоверна информация извлечена от бордовия компютър или от датчиците на транспортното средство и устройството;

генериране на справки

Съществува възможност за адаптиране на специфични изисквания на клиента със ситемата.


Областите на приложение на системата са многобройни като по важните от тях са:


в транспортни фирми – без значение малки или големи, в страната или чужбина;

във фирми за разнос на стоки и продукти – зареждане на магазини, куриерски услуги;

в охранителни фирми – контрол и управление на патрулни автомобили;

във фирми в сферата на услугите;

в автобусни и таксиметрови компании;

в пътно-строителни и строителни фирми;

за оборудване на учебни автомобили за шофьорски курсове;

за селскостопанска техника;

в системи за предаване на телеметрична информация;

в системи за охрана на машини, автомобили и друго движимо имущество.

Системата е Internet базирана като при клиента се изгражда работно място. Изискванията към компютърната конфигурация са непретенциозни.


Системата дава възможност за съхраняване на копие от базата с данни в работното място, което позволява Off-Line вариант за работа т.е работа без Internet връзка до сървъра.


GPSLogistic търпи непрестанна разработка. Добавянето на нови модули и функции става с автоматично Internet обновяване на софтуера за работно място, през целия срок на договора.


Произвеждаме контролери за връзка с бордовия компютър на транспортното средство. Предлагаме FMS модули за връзка с MAN, IVECO, DAF, SCANIA и MERCEDES. Постъпващата информация е архивирана и е достъпна за оператора на работното място.


Новите разработки позволяват четене на данни от бордовите компютри на лекотоварни автомобили и бусове.


Фирмата предлага GPS оборудване за осъществяване на прецизен контрол на температурата в хладилни фургони в широк температурен диапазон.


Предлагаме „ПАНИК БУТОН“ с вграден GPS. Бутонът позволява изпращане на алармен сигнал, съдържащ координатите на устройството. Предназначен е основно за използване в охранителни фирми, като позволява проследяване маршрута за движение на охранителя. Бутонът може да намери приложение за откриване на скиори, туристи и др.


Long life GPS tracker е предназначен за продължителна автономна работа с цел проследяване на контейнери, велосипеди, мотоциклети и др.


Нова възможност в Системата е Дистанционна текстова комуникация с водача. Чрез навигация GARMIN, смартфон или таблет можете да изпращате адрес или координати за посещение към мобилното устройство при водача, посредством системата за GPS наблюдение или да обменяте тесктови съобщения.


Една от последните ни разработки е МОДУЛ „УИКЕНД”. Модулът дава възможност за точно отчитане на използването на служебни автомобили за лични цели във връзка с данък „Уикенд”.